Giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Taxi Phúc Hà do Taxiphucha.com chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên. Taxiphucha.com và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến dịch vụ vận tải được kết nối qua Ứng dụng Taxi Phúc Hà.

Khi phát sinh tranh chấp, Taxiphucha.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Taxi Phúc Hà và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với nhà cung cấp

Trong trường hợp này, nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua. Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp trực tiếp với nhà cung cấp.

Cách 2: Khiếu nại với Taxiphucha.com

Bước 1: Phản hồi với Taxiphucha.com bằng cách

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Taxiphucha.com theo quy trình sau:

  1. Gọi điện thoại đến số 0911.73.72.71 – 0869.972.679
  2. Hoặc gửi phản hồi qua mục “Phản hồi” trong ứng dụng Taxi Phúc Hà
  3. Hoặc gửi phản hồi tại trang https://taxiphucha.com/lien-he/
  4. Gửi tin nhắn đến trang mạng xã hội Facebook chính thức của Taxiphucha.com là https://www.facebook.com/Taxinoibaiphucha/
  5. Hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

Thời hiệu để Taxiphucha.com tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Taxiphucha.com sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Taxiphucha.com cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Taxiphucha.com về khiếu nại, nhà cung cấp sẽ chủ động phối hợp với Taxiphucha.com để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Taxiphucha.com hoặc ủy quyền cho Taxiphucha.com thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Taxiphucha.com có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Taxiphucha.com sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Taxiphucha.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Taxiphucha.com sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nhà cung cấp và người mua. Taxiphucha.com sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi nhà cung cấp và người mua đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo lại cho Taxiphucha.com. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Bên Cung Cấp Xe và Lái xe đã được nhà cung cấp và Taxiphucha.com cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Taxiphucha.com sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

Nếu quý khách còn thắc mắc, vui lòng gọi điện thoại đến số 0911.73.72.71 – 0869.972.679

Cám ơn sự tin tưởng của quý khách hàng dành cho Taxi Phúc Hà

2024/05/8Thể loại : Tab :

Designed by Taxi nội bài

Translate »
Contact Me on Zalo
0911 73 72 71 Hotline (24/7)
0979 73 72 71